Martin Consulting AB

Adress:
Bergsgatan 14

Postnummer:
647 30 Mariefred

E-post:
martin@modernatrappor.se

Telefon:
+46 70 670 59 04

Hitta hit

  Kontaktformulär


   Offertförfrågan

   Begär en kostnadsfri offert nedan

    VÄRT ATT VETA

    Nedan hittar du värdefull information rörande bl a villkor, skötsel och regelverk.

    Läs och begrunda. Frågetecken, tveka inte att höra av dig till oss.

    Mätning (hembesök)

    Vi hjälper dig gärna att kontrollmäta utrymmet där din tänkta trappa ska stå. Om det av geografiska skäl inte låter sig göras, hjälps vi åt tillsammans via telefon, mail och våra färdiga ”hjälp-mät-mallar” att förvissa oss om att alla mått stämmer. Notera att vi tar en symbolisk ersättning för hem- & platsbesök inklusive mätning och framställande av ritningar motsvarande 2,5oo kronor inklusive moms. Vid en eventuell framtida beställning av trappa, krediteras ni kostnaden för hembesöket i dess helhet.
    Konsultation trapplösning (hembesök)

    Önskas konsultation på plats rörande generella förutsättningar för olika lösningar av trappa, debiterar vi 95o kronor inklusive moms per timme för denna tjänst. Minsta debitering en timme.

    Ritning

    Med ritningsunderlag från dig eller genom egna kontrollmätningar på plats producerar vi inom en vecka ritningar i 2- & 3D-format. Ritningar som fungerar som såväl underlag för kontrollmätning (2D-ritning) samt på ett pedagogiskt sätt beskriver hur er tänkta trappa kommer gestalta sig i den avsedda miljön.
    Vill du se ett prov på kvaliteten på våra 2- & 3D-ritningar hittar du dem under fliken Broschyr ovan i huvudmenyn.

    Montering

    Nöjda kunder är vårt syre och levebröd. Som kund ska du alltid erhålla det bästa slutresultatet. Därför levererar vi alltid våra trappor i n k l u s i v e montering. Några undantag från den regeln gör vi i n t e.

    Boverkets regler gällande barnsäkerhet

    Barnsäkerhet är en viktig aspekt vid utformning av trappa och räcke för privat- samt offentlig miljö.

    Boverket har sammanställt ett regelverk som du hittar i Boverkets byggregler, BBR, 8:232. Regelverket omfattar bl a trappor, räcken och ledstänger.
    Kontakta oss gärna om du är osäker på vad som gäller just i ditt fall. Notera gärna att vi självklart följer Boverkets regler och har de lösningar som krävs för att just din trappa följer gällande lagar och förordningar.

    Om du själv väljer att göra avsteg från Boverkets regler faller det på ditt ansvar att hantera de eventuella konsekvenser det medföljer i form av anmärkningar vid en besiktning..

    Skötsel & underhåll

    Precis som allt annat av värde här i livet kräver även din trappa regelbunden omsorg och tillsyn. Följder du våra skötselråd, vilka du hittar under fliken Broschyr ovan i huvudmenyn, försäkrar du dig om att din trappa förblir en vacker möbel för många år att komma.

    Lackade stålytor – kulörschema RAL

    Notera att vi använder oss av RAL kulörschema för pulverlackering av trappans och räckets ståldetaljer – förutsatt naturligtvis att du inte väljer borstat rostfritt stål som finish. RAL har sin bakgrund inom tysk stålindustri. RAL används vanligtvis även för dörrar och fönster med stålpartier samt andra stålprodukter som kräver en pulverlack. De flesta välsorterade färghandlare erbjuder RAL i sitt sortiment, varför vi rekommenderar dig att vända dig dit för hjälp att finna just din kulör.

    Även på Internet hittar du många exempel på företag som visar RAL kulörschema. Klicka på följande länk;

    eller ladda ned vår kulörkarta vilken du hittar under fliken Broschyr ovan i huvudmenyn.

    Avtalsvillkor

    Betalsätt

    Vi tillämpar förskottsbetalning, då våra produkter i n t e ingår i serieproduktion. Köpare/beställare betalar 3o % av totala ordervärdet i samband med att orderbekräftelse godkänts (3 dagar netto) och undertecknats, därefter 7o % efter genomförd och godkänd montering (3 dagar netto).

    För företag gäller betalning 3o % av totala ordervärdet i samband med att orderbekräftelse godkänts (3 dagar netto) och undertecknats, därefter 7o % efter genomförd och godkänd montering (14 dagar netto).

    Observera att produktion startar först när förskottsbetalning finns tillgänglig på angivet konto.

    Leverans

    Leveransdatumet på din orderbekräftelse är ett preliminärt datum.

    Vid leveransförsening meddelar THI Scandinavia AB dig detta.

    Leveranstid ca 6-7 veckor från godkänd ritning, om annat inte avtalats.

    Vi reserverar oss för eventuella förseningar i samband med leveransen som THI Scandinavia AB inte kan hållas ansvariga för, såsom naturkatastrofer, inställda färjeförbindelser eller liknande.

    Som kund bär du ansvar för att själv kontrollera att leverans intill bostaden genom dörrar och trapphus samt i bostaden kan ske problemfritt.

    Vid hemleverans med 1 man (chaufför) hjälper kunden till med bärhjälp (urlastning & inlastning) samt att kundens egen hemförsäkring träder in vid skada av produkt.

    Vid leverans kontrollerar du att emballagen ser hela och rena ut. Kontrollera snarast att du har mottagit de produkter du beställt:

    – Synlig skada, fel antal och/eller fel produkt, kontakta då THI Scandinavia AB på tel nr

    + 46735538518 inom 7 dagar efter mottagen leverans.

    – Dold skada ska anmälas till THI Scandinavia AB inom 2 månader efter att du som kund upptäckt felet, dock inom gällande reklamationstid.
    Alla trappor säljs inklusive montering.

    Garanti

    Moderna Trappor lämnar två (2) års fabriksgaranti på levererad trappa och/eller räcke. Övrig garanti i enlighet med Konsumentköplagen. Garantin omfattar endast material och funktion. Garantin omfattar inte montage utförd av tredje part vilken inte är anlitad av Moderna Trappor, inte heller egen utförd montering.

    Äganderättsförbehåll

    Äganderätten till levererat gods förbehålles THI Scandinavia AB tills full betalning erlagts.

    Inkasso

    Vi har ett samarbetsavtal med Svea Inkasso, vilket omfattar Inkassoservice, Kreditbevakning & Kreditupplysning.

     

    Reklamation

    Enligt Konsumentköplagen har du som konsument reklamationsrätt i 3 år efter att du tagit mot varan. För företag gäller reklamationsrätt 2 år enligt Köplagen.

    För att en godkänd reklamation ska föreligga måste felet ha konstaterats av bägge parter. Genomgång av skälen till reklamation görs av parterna gemensamt. I de fall oenighet uppstår kan oberoende part tas in för ytterligare bedömning.

    • En trappa är både ett bruksföremål och en inredningsdetalj. Såväl funktionella som visuella aspekter ska därför värderas i samband med hanteringen av en reklamation.
    • Trä som material är alltid behäftat med naturliga variationer. Enstaka trälameller eller hela steg kan genom träets naturliga variationer komma att få en avvikande nyans. Detta är normalt och betraktas ej som fel.
    • Trä expanderar och drar ihop sig i takt med att temperatur och luftfuktighet ändras, vilket under vissa omständigheter kan påverka detaljers passform och orsaka ljud. Detta är helt normalt. • Trappor tillverkas för varje enskild byggnad. Trots detta är det omöjligt att veta exakt hur förutsättningarna för montaget kommer att se ut. Därför levereras vissa av trappans delar med passmån. Det gör det nödvändigt att bearbeta trappans delar vid montaget på plats, och därför måste också ytbehandlingen kompletteras i samband med detta. Sådan komplettering utgör i normalfallet i sig inte skäl till reklamation.
    • Kvistgulning uppträder normalt efterhand när barrträ täckmålas, betsas/laseras eller ytbehandlas med infärgade klarlacker (lacklasyr). Detta är både normalt och förutsägbart.
    • Skillnad i glans mellan trappans delar beror normalt inte på användande av olika ytbehandling eller olika mängd ytbehandling utan på träets egenskaper som levande material. Enskilda träbitar har olika ytegenskaper vilket också påverkar glansen hos slutprodukten. Även olika betraktelsevinkel och vinkel i förhållande till omgivande ljuskällor kan ge en av skillnader i glans hos olika delar eller olika partier av samma del.
    • Andra skönhetsfel och funktionella fel ska för godkänd reklamation vara möjliga att iaktta vid normalt bruk. Kontroll sker genom att gå upp och ner i trappan längs en naturlig gånglinje och i naturlig betraktelsehöjd.
    • Trappan inspekteras även på sidan genom att man står på golvet intill trappan, antingen på övre eller undre våningen. Avståndet till den del av trappan som inspekteras ska vara minst två meter.
    • Undersida av trappa inspekteras stående i trappan i våningen rakt nedanför om sådan finns. I annat fall inspekteras undersidan på samma sätt som sidan på ett avstånd av minst två meter.
    • En trappa av trä får aldrig placeras ovanför värmekälla såsom varmvattenberedare, värmepump, elektriskt element eller liknande. Sådan placering kan orsaka uttorkning av träet och i värsta fall sprickbildning. Sprickbildning av sådan anledning utgör inte godkänd reklamation.
    • Belysningen ska vid inspektionen vara den belysning som är normal för en lokal av aktuell typ. Endera dagsljus eller normal artificiell belysning.
    • Fel som orsakas av att kund, eller av kund anlitad hantverkare, utfört felaktig skötsel, felaktigt montage, felaktig ytbehandling eller på annat sätt orsakat sådan åverkan på trappan att dess funktion eller utseende påverkas utgör aldrig grund för godkänd reklamation. Om skälet till reklamationen kan konstateras med uppfyllande av ovanstående principer föreligger godkänd reklamation som ska leda till åtgärd från leverantören. I de fall besiktningen utförs och inget styrker leverantörens ansvar så faller hela besiktningskostnaden på beställaren.

    Fotodokumentation

    Moderna Trappor förbehåller sig rätten att fotodokumentera levererad trappa när den är färdigmonterad.

    Försäkringsvillkor

    THI Scandinavia AB har godkänd F-skattsedel samt är registrerade för moms – EU VAT; SE556962329001.

    THI Scandinavia AB har vidare s k ”hängavtal” med Byggnads, vilket medger tillstånd för våra fabriksmontörer att för våra kunders/beställares räkning montera levererade trappor på byggarbetsplatser i Sverige.

    THI Scandinavia AB har tecknad företagsförsäkring i Länsförsäkringar, vilken bl a omfattar Ansvarsförsäkring m m.

    Offentlig miljö

    OFFENTLIG MILJÖ

    Läs mer om våra trappor

    Värt att veta

    VÄRT ATT VETA

    Läs mer...

    Offertförfrågan

    SKÖTSELRÅD

    Läs om skötsel & underhåll här