Martin Consulting AB

Adress:
Bergsgatan 14

Postnummer:
647 30 Mariefred

E-post:
martin@modernatrappor.se

Telefon:
+46 70 670 59 04

Hitta hit

  Kontaktformulär


   Offertförfrågan

   Begär en kostnadsfri offert nedan

    Skötsel och underhåll

    Efterdragning

    Den miljö som en trappa är placerad i ändrar sig regelbundet avseende temperatur och luftfuktighet över årets olika tidpunkter.
    Då våra trappor är tillverkade av en kombination av stål och trä kan dessa förändringar av inom- & utomhusmiljön i vissa fall påverka våra trappor så att en efterdragning av muttrar
    och skruvar blir nödvändig efter en tids användande. Om så är fallet är det viktigt att denna
    efterjustering/åtdragning gör för hand och inte med hjälp av maskiner drivna av batteri- och/eller fast installerad el.
    Använd för ändamålet skiftnycklar, hylsnycklar eller sexkantsnycklar med rätt passform och av god kvalitet.

    Lackbehandlade och täckmålade ytor

    Råd för skötsel av lackbehandlade och täckmålade ytor

    Trappor som behandlats med vattenburen UV-härdande lack eller färg alternativt syrahärdande täckfärg har hög tålighet mot fläckar och repor. Den behåller sin naturliga fräschhet år efter år om den sköts med omsorg.

    Städning

    • Trappan ska regelbundet dammsugas och avtorkas. Städning av trappan ska ske med så torra metoder som möjligt.
    • Fläckar kan lätt avlägsnas med en trasa fuktad med ljummet vatten och ett milt allrengöringseller diskmedel.

    Underhåll

    • Trappor är i allmänhet utsatta för hårt slitage. Behandla därför regelbundet utsatta ytor med polish i samband med rengöring.
    • Vid omlackering eller bättring skall ytan först rengöras och sedan lätt slipas med ett finkornigt slippapper (korn 180–240).
    • Slipdammet avlägsnas noggrannt med lätt fuktad trasa och lackering/ommålning görs inom ett dygn efter slipningen.
    • Bättring kan göras med de flesta i detaljhandeln förekommande vattenbaserade lacker och färger, t.ex. halvmatt parkettlack och halvmatt syntetisk färg. Följ alltid de instruktioner som finns angivna på förpackningen.
    • Om osäkerhet råder, testa först på en mindre yta och kontrollera vidhäftningen mellan skikten genom att skrapa med en kniv.

     

    Oljade ytor

    Råd för behandling av trappor som behandlats med impregneringsolja

    Trappor som behandlats med Kulturhantverkarnas impregneringsolja behåller sin naturliga lyster under många år om den sköts med omsorg. Skötselråden gäller endast impregneringsolja av detta fabrikat.

    Städning

    • Trappan ska regelbundet dammsugas och avtorkas. Städning av trappan ska ske med så torra metoder som möjligt.
    • Rengöring kan göras med en lätt fuktad trasa och ett milt rengöringsmedel (Ph-värde ca 7). Under inga omständigheter får alkaliska medel (t.ex. ammoniak) användas eftersom dessa har ett högt Ph-värde och kan skada ytan.

    Underhåll

    • Trappor är i allmänhet utsatta för hårt slitage. Oljebona därför slitytorna ett par gånger årligen. Putsa lätt av ytan med ett fint slippapper (korn 400). Applicera kall olja (max 15 g/m2) och torka helt torrt efter några minuter. Träoljan appliceras med t.ex. en pensel av naturborst, trasor eller dylikt. Använd ej trappan de närmaste (10-24) timmarna.
    • En oljad trappa blir blankare på de ställen där slitaget är som störst. Efter 2-3 behandlingar erhålls en jämn och fin glans och en motståndskraftig, lättskött slityta. Fortsättning nästa sida SKÖTSELRÅD Oljade ytor (fortsättning från föregående sida)
    • Trappor som är behandlade med impregneringsolja är känsliga för kontakt med svart gummi (t.ex. skor och kablar).
    • Fläckar som inte går att tvätta bort, samt mindre repor, kan tas bort med lackslippapper (korn 320-400). Till grovrengöring använd såpa och kökssvamp, typ Scotch-brite (vit eller grön). Skölj efter och torka torrt.
    • Om man efter grovrengöring eller fläckborttagning får matta fläckar kan dessa oljebonas för att återfå glansen. Fukta en torkduk med impregneringsolja, gnid ut ett tunt lager på den matta fläcken och torka torrt några minuter. Använd ej trappan de närmaste (10-24) timmarna. Underhåll – utvändiga trappor
    • Utvändiga trappor och annat utvändigt trä ska behandlas med träolja flera gånger årligen beroende på träets utsatthet för väder och vind. Se alltid till att ytan är ren och torr innan du börjar. Kontrollera att fuktkvoten understiger 15 %.
    • Om det finns risk för mögelsporer i träet bör detta behandlas först med mögelhämmande medel. Oljan skyddar endast träet genom vattenavvisning och produkten är giftfri, alltså dödas inte de eventuella mögelsporer som kan finnas i träet.

     

    Betsade & laserade ytor

    Bets/lasyr är en infärgning av det yttersta trästrukturen med en slityta av klarlack ovanpå. Vid djupa skador där även träet skadats måste ytan slipas och eventuellt spacklas så att skadan försvinner. Därefter kan ett nytt lager av bets/lasyr föras på. Observera att man måste vara noga med att även lägga på ett nytt lager lack över den betsade ytan.


    Observera följande: Alla trasor och slippapper som kommit i kontakt med olja skall läggas i blöt i minst 24 timmar och sedan slängas i försluten förpackning, annars finns risk för självantändning!!

    Offentlig miljö

    OFFENTLIG MILJÖ

    Läs mer om våra trappor

    Värt att veta

    VÄRT ATT VETA

    Läs mer...

    Offertförfrågan

    SKÖTSELRÅD

    Läs om skötsel & underhåll här